નખત્રાણામાં બાઇક ચોરી કરનાર ઈસમ પકડાયો

નખત્રાણાના શ્રીનાથ કોમ્પલેક્ષ નજીક બાઈક નંબર જીજે 12 સીક્યુ 3247ની માંડવીના નીતીન બાબુ કોલીએ ચોરી કરી હતી. જેને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો હતો. આ ઈસમ અન્ય કોઈ ગુનામાં સંડોવાયેલ છે કે કેમ તેની પણ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *